Gå til Indhold
Log ind på mitNT
  

Er du endnu ikke tilmeldt mitNT, kan du oprette en brugerprofil her.
 • Forside
 • Bus & togtrafik
 • Flextrafik
 • Billetter & priser
 • Trafikinfo
 • Kundeservice

Øvrige udbud - tidligere


Rådgivningsopgave, Renovering af chauffør- og pausefaciliteter i Nordjylland
Nordjyllands Trafikselskab (NT) inviterer hermed byggerådgivnings- og konsulenthuse til at afgive tilbud på en opgave med at renovere udvalgte chauffør- og pausefaciliteter i Nordjylland.

Opgaven dækker over:

Etape 1:
 • at færdigudvikle et koncept for chauffør- og pausefaciliteter og sikre dette koncept indtænkt ifm. renoveringen og etablering af chaufførfaciliteter
 • at afprøve konceptet gennem en showcase og drage erfaringer herfra ift. materialevalg og udgifter
Etape 2:
 • at kortlægge renoveringsbehovet for udvalgte lokationer og på baggrund heraf lave et estimeret skøn over håndværker- og materialeudgifter pr. lokation
Gennem begge etaper:
 • at yde teknisk byggerådgivning i forbindelse med renoveringen
 • at yde byggeteknisk projektledelse (byggestyring) i forbindelse med renoveringen
 • at sørge for tilbudsindhentning fra håndværkere og varetage dialogen med de valgte håndværkere

Læs opgavebeskrivelsen her samt bilag 1, bilag 2 og bilag 3

Tidsfristen er mandag den 28. februar kl. 9.00.Rådgivningsopgave, Udbud af kollektiv trafik, Aalborg By
Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Aalborg Kommune (AAK) inviterer hermed rådgivnings- og konsulenthuse til at afgive tilbud på en konsulentopgave i forbindelse med det kommende udbud af Aalborgs by- og metrobusser og den fremtidige BRT-løsning (+BUS).

Opgaven dækker over tre hovedemner:

 • Busmateriel
 • Sammenhæng mellem +BUS og den øvrige bustrafik i Aalborg
 • Udbudsproces

  Tidsfristen er udløbet

Rammeaftale til levering af udstyr til opgradering af stoppesteder i Nordjylland
Nordjyllands Trafikselskab gennemfører på vegne af de nordjyske kommuner et fælles udbud på stoppestedsudstyr, dvs. læskærme, stander, cykelparkering og skraldespand.
Rammeaftalen, der ønskes indgået, omfatter produktion og levering af udstyr i sammenhængende designlinje til etablering og/eller opgradering af stoppesteder i Nordjylland. Designlinjen er udviklet af NT i samarbejde med de nordjyske kommuner og en konsulent.
Leverandøren skal udføre færdigprojektering og udvikling af udstyret. Udstyret skal leveres klar til montage inklusiv alle tilhørende dele, som er nødvendige for udstyrets enkle montage og færdiggørelse til fuld driftsmæssig stand.

Tilbudsfristen er udløbet


Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal
NT har fra Trafikstyrelsen fået støtte til at realisere en modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal, og ønsker i den forbindelse at indhente tilbud på rådgivning ift. projektering, udbud/tilbud, tilsyn og godkendelse af en række anlægsarbejder. De fysiske elementer er beskrevet nærmere i vedlagte bilag:

Tilbudsfristen er udløbet.IT-system til planlægning og administration af kollektiv trafik
Udbuddet vedrører anskaffelse, vedligeholdelse og videreudvikling af et fælles it-system til planlægning og administration af kollektiv trafik til Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik, BAT og Fynbus. Trafikselskaberne udgør tilsammen den ordregivende myndighed. 

Den udbudte kontrakt vedrører en it-systemløsning, der ønskes at kunne anvendes til planlægning og administration af den kollektive bustrafik. Systemleverancen ønskes at omfatte og kunne anvendes til alle trafikselskabernes funktioner i forhold til køreplan- og vognløbsplanlægning, kontrakt- og afregning med entreprenører, passagerinformation, rapportering, statistik og analyse, eksport/import til/fra andre systemer samt daglig afvikling af bustrafikken.

Systemet skal understøtte og sikre en tidssvarende og effektivt udvikling, planlægning og administration af den kollektive trafik i forhold til det enkelte regionale områdes passagerer, rejsemønstre, geografi m.m. og dermed sikre:

 • en effektiv udnyttelse af de ressourcer, der anvendes til kollektiv trafik
 • et godt grundlag for beslutnings-tagere i trafikselskaberne, kommunerne og regionerne
 • adgang for passagererne til relevant information på gængse medier og former
 • integration til økonomi, statistik m.m.
 • dataleverancer til Rejseplan, Rejsekort mv.
 • den bedst mulige kvalitet i såvel plan- og kontraktverdenen, som i driftsverdenen

Udbudsbekendtgørelsen kan downloades her (pdf-format)

Der er indløbet nogle spørgsmål til udbuddet, se spørgsmål og svar her.

Ansøgere, der er interesserede i at anmode om prækvalifikation, kan downloade tro og love erklæring til brug ved ansøgningen her (word-format) .


Tilbudsfristen er udløbet.

Kundeinformation

Tlf. 98 11 11 11

Åbningstider - Kundecenter

Se under Kundeservice

Administration

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1T, 3.sal
Postboks 1359
9000 Aalborg

Tlf. 99 34 11 11

Åbningstider - Adm.

Man - fre kl. 8.00 - 16.00
Lør, søn- og helligdage lukket
Lukket mellem jul og nytår.

currentscheduleslist.aspx