Gå til Indhold
Log ind på mitNT
  

Er du endnu ikke tilmeldt mitNT, kan du oprette en brugerprofil her.
  • Forside
  • Bus & togtrafik
  • Flextrafik
  • Billetter & priser
  • Trafikinfo
  • Kundeservice

NT og samkørselstjenesten NaboGO indleder samarbejde


Et samarbejde mellem NT og samkørselstjenesten NaboGO skal øge mobiliteten hos nordjyderne og sikre, at den kollektive trafik ikke belastes i myldretiden

Den kollektive trafik kører stadig, og du kan trygt anvende den kollektive trafik. Men i takt med at samfundet langsomt lukkes op, så vil antallet af kunder i myldretiden forøges. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at sprede rejseaktiviteten ud over dagen eller bruge flere transportmidler. Derfor udvider NT paletten af mobilitetstilbud med samkørselsplatformen NaboGO. Samkørsel som en del af den kollektive trafik er et blivende tilbud, også efter Corona.

Hos NT er der fokus på moderne mobilitet og sammenhængen med den traditionelle kollektive trafik. Det betyder, at NT også retter fokus mod alternative transportformer - denne gang i form af et samarbejde med samkørselstjenesten NaboGO. Samarbejdet med NaboGO skal understøtte mobiliteten i landdistrikterne, skabe sammenhæng til busser og tog samt øge samkørslen hos private bilister til og fra arbejde. Nu og her understøtter samarbejdet desuden opfordringen til danskerne om at aflaste den kollektive trafik i myldretiden bl.a. ved at samkøre med naboer, kollegaer og venner i større stil, end det er tilfældet i dag.

"Ved at indgå i et samarbejde med NaboGO så får nordjyderne endnu et tilbud, der er medvirkende til at øge mobiliteten og samtidig begrænse antallet af kunder i myldretiden. Vi har i forvejen et attraktivt hovednet bestående af busser og tog, der dagligt transporterer rigtig mange nordjyder fra A til B men samtidig, så er vi bevidste om, at rigtig mange nordjyder pendler til og fra arbejde i egen bil, og at langt størstedelen af bilerne kun har én passager, nemlig føreren. Det påvirker miljøet negativt og skaber trængsel på indfaldsvejene til de større byer. Derfor vil vi opfordre nordjyderne til i større udstrækning at hjælpe hinanden også ift. kørsel. Al forskning viser, at jo mere vi rejser sammen, jo større er tilbøjeligheden til at anvende den kollektive trafik, så vi forventer, at samarbejdet på den lange bane vil betyde, at flere nordjyder anvender den kollektive trafik" udtaler NTs bestyrelsesformand Nuuradiin Hussein.

Udover at samkørsel kan aflaste den kollektive trafik og øge antallet af kunder i den kollektive trafik på den lange bane, så ligger der mere strategiske overvejelser bag samarbejdet. NT ser samarbejdet med NaboGO som et godt supplement til togbusserne, der indsættes i forbindelse med sporspærringerne i 2020. Langvarige sporspærringer giver naturligt nogle gener for de berørte kunder i den kollektive trafik, så derfor fokuserer NT og NaboGO deres indsats i togkorridoren (kommunerne Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord). Dette sker ved at rette henvendelser til virksomheder, der med fordel kan anvende samkørsel.

I Brønderslev kommune er man begejstret for initiativet "Vi synes, at det er et rigtig godt supplement til den traditionelle kollektive trafik. Og i de her måneder, hvor mange af kommunens indbyggere vil opleve forlænget rejsetid med den traditionelle kollektive trafik, så giver det rigtig god mening at gå i dialog med virksomhederne om samkørsel, og så er det naturligvis også et miljøhensyn. Derfor stiller vi også gerne op ift. at skabe kontakten mellem virksomhederne og NT og NaboGO" udtaler Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard.

Erfaringerne fra andre steder i Danmark er rigtig gode
Samkørselstjenesten NaboGO har eksisteret i to et halvt år og har i dag aftaler med flere kommuner og virksomheder i hele Danmark. 
 
"Vi adskiller os fra andre ved at gå i direkte dialog med offentlige og private virksomheder, og det gør vi i samarbejde med trafikselskaberne og kommunerne. Vi ser mobiliteten i et bredere perspektiv og ønsker at samtænke samkørslen med den kollektive trafik. Normalt møder vi personligt op hos virksomhederne, men i denne her Coronatid foregår dialogen digitalt. Ift. samarbejdet med NT så har den gode relation til deres ejere, kommunerne og Region Nordjylland, helt sikkert gjort en positiv forskel" siger partner og medstifter af NaboGO Kasper Dam Mikkelsen. 

NaboGO har indgået samarbejde med mange virksomheder i Danmark bl.a. KMD, der har haft følgende bevæggrunde for at indgå i samarbejdet: 

"For at reducere KMD's C02 udslip har vi igangsat forskellige tiltag her i blandt partnerskabet med NaboGO. Partnerskabet med NaboGO kan være med til at reducere udslippet af CO2 og samtidig reducere trængslen på vejene. En anden væsentlig årsag til at indgå samarbejdet med NaboGO er, at de har et tæt samarbejde med kommuner og trafikselskaber. Dermed sikres det, at den kollektive trafik og samkørslen integreres. Vi har lanceret NaboGO i vores afdeling i Ballerup i januar måned, og vi ser frem til at tilbyde vores medarbejdere i Aalborg samme mulighed," udtaler Ditte Clausen, CSR og public affairs manager i KMD. 

Samkørselstjenesten udbydes via en app og er gratis at anvende for privatpersoner.Kundeinformation

Tlf. 98 11 11 11

Åbningstider - Kundecenter

Se under Kundeservice

Administration

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1T, 3.sal
Postboks 1359
9000 Aalborg

Tlf. 99 34 11 11

Åbningstider - Adm.

Man - fre kl. 8.00 - 16.00
Lør, søn- og helligdage lukket
Lukket mellem jul og nytår.

currentscheduleslist.aspx