Gå til Indhold
Log ind på mitNT
  

Er du endnu ikke tilmeldt mitNT, kan du oprette en brugerprofil her.
 • Forside
 • Bus & togtrafik
 • Flextrafik
 • Billetter & priser
 • Trafikinfo
 • Kundeservice

NT's mobilitetsindeks


NT's mobilitetsindeks måler nordjydernes oplevelse af deres transportmuligheder i hverdagen og i fritiden. Analysen sætter fokus på geografiske og demografiske forskelle i nordjydernes oplevelse af mobilitet i Nordjylland.

Den årlige 'temperaturmåling'
En gang om året vil NT "tage temperaturen" på, hvordan nordjyderne oplever deres muligheder for at transportere sig fra A til B. 2019 analysen omfatter svar fra 3.404 nordjyder fordelt på forskellige geografier og aldersgrupper. Analysen suppleres desuden med forskellige data, der kan være med til at forklare nordjydernes mobilitet. Analysen gennemføres en gang årligt, så det er muligt at måle udviklingen over tid.

NT arbejder for at forbedre mobiliteten i Region Nordjylland
NT bruger mobilitetsindekset til bl.a. at måle på, hvor mobile nordjyderne føler sig, og hvor meget vi rejser sammen. NT ønsker også med mobilitetsindekset at bistå vores ejere, Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner, i at skabe god mobilitet.

NT's mobilitetsindeks 2019
Resultaterne fra mobilitetsindekset viser bl.a., at:
 • Nordjydernes oplevede mobilitet er steget med ca. 2% ift. 2018
 • Nordjydernes oplevede mobilitet er steget i 8 ud af 11 kommuner ift. 2018
 • Den oplevede mobilitet er især steget blandt nordjyder bosat i byer, mens der er sket et fald i nordjydernes oplevede mobilitet i 7 ud af 11 landdistrikter
 • De unge og de ældre har fortsat lavere oplevet mobilitet end øvrige aldersgrupper
 • Andelen af nordjyder som har adgang til NT's hovednet indenfor 500 m er steget med 6% ift. 2018
 • Over halvdelen af alle nordjyske arbejdspladser har adgang til NT's hovednet indenfor 500 m
 • Knap en tredjedel af nordjyderne rejser sammen til arbejde eller uddannelse
 • Over halvdelen af nordjyderne rejser sammen til fritidsaktiviteter
 • Over 40% af nordjyderne har ændret transportadfærd som følge af klimaudfordringer
Ovenstående er beskrevet nærmere i rapporten for 2019, som findes nederst på denne side.

Vi har også tal for din kommune!
Mobilitetsindekset rummer mange data, som fortæller noget om mobiliteten på tværs af regionen og i den enkelte kommune. Det kan også give svar på f.eks.:
 • Hvordan oplever nordjyderne i landdistrikterne og byerne deres transportmuligheder, og er der forskel på by og land? 
 • Hvordan oplever nordjyderne deres transportmuligheder i deres hverdag og fritid? 
 • Hvad er kendskabet blandt nordjyderne til de kollektive transportløsninger der findes i dag? 
 • Oplever nordjyderne god eller dårlig adgang til bus og tog i deres kommune? 
 • Hvad er nordjydernes primære transportmiddel, og hvor mange nordjyder har ikke adgang til bil? 
 • Hvor mange nordjyder rejser sammen, og hvor mange nordjyder kombinerer transportmidler?
 • Hvor langt pendler nordjyderne til og fra arbejde? 
 • Hvordan nordjyderne har ændret transportadfærd som følge af klimaudfordringerne?Kundeinformation

Tlf. 98 11 11 11

Åbningstider - Kundecenter

Se under Kundeservice

Administration

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1T, 3.sal
Postboks 1359
9000 Aalborg

Tlf. 99 34 11 11

Åbningstider - Adm.

Man - fre kl. 8.00 - 16.00
Lør, søn- og helligdage lukket
Lukket mellem jul og nytår.

currentscheduleslist.aspx