Gå til Indhold
Log ind på mitNT
  

Er du endnu ikke tilmeldt mitNT, kan du oprette en brugerprofil her.
  • Forside
  • Bus & togtrafik
  • Flextrafik
  • Billetter & priser
  • Trafikinfo
  • Kundeservice

Ledige stillinger


Nedenfor finder du en oversigt over de typer af jobs, du kan søge hos os og det vil fremgå, hvis vi aktuelt har en ledig stilling. Send os din ansøgning ved at klikke på linket "Søg denne stilling" ud for det relevante opslag og fortæl os om dig selv, dine kompetencer og hvorfor du bør være en del af NT. Angiv jobtypen øverst i din ansøgning.  Bemærk vi modtager ikke ansøgninger pr. mail.

Inden du søger en stilling hos os, er det vigtigt, at du læser "Privatlivspolitik - når du søger job hos Nordjyllands Trafikselskab", som du finder nedenfor. Det forudsættes, at du har læst og accepteret denne politik, når du sender os din ansøgning. Hvis du ikke kan acceptere politikken, har NT ikke mulighed for at behandle din ansøgning. Vær opmærksom på, at når du søger en stilling hos NT, giver du os samtidig lov til at gemme din ansøgning i 6 måneder, hvorefter den slettes.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Privatlivspolitik - når du søger job hos Nordjyllands Trafikselskab

Når du søger et job hos Nordjyllands Trafikselskab, er det nødvendigt, at vi får en række oplysninger om dig for at vi kan finde den rette kandidat blandt ansøgerne.

De fleste af disse oplysninger er nogle, du selv giver os. Men vi vil også have brug for at indhente referencer fra bl.a. tidligere ansættelse, hvis vi ønsker at ansætte dig, ligesom vi kan bede dig om at udføre tests.

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger. Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller til ansættelsesforløbet, er du velkommen til at kontakte vores HR afdeling på bl@NTmail.dk eller tlf. 9934 1164.

Dataansvarlig
Nordjyllands Trafikselskab er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte os her:

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R 3. sal
9000 Aalborg
CVR-nr. 3001 5940
Telefonnummer 9934 1111.


Nordjyllands Trafikselskabs Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver:

DPO Danmark ApS
Højbro Plads 10
1200 København

CVR: 4086 3427
Telefon: 7734 4600
Email: DPO-NT@dpo-danmark.dk


Hvilke oplysninger indsamler vi
I forbindelse med ansættelsesprocessen kan vi behandle sædvanlige oplysninger om bl.a.; dit navn og kontaktoplysninger, alder og civilstatus, tidligere ansættelsesforhold og uddannelse, udtalelser, eksamensbeviser og lønniveau, overenskomst, foto m.v.

Vi har normalt ikke brug for oplysning om dit CPR-nummer, sygdom og graviditet, medmindre oplysningerne er relevante for den pågældende stilling samt følsomme oplysninger såsom etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksualitet og fagforeningstilhørsforhold. Hvis du vælger at give os sådanne oplysninger, er det udtryk for at du har samtykket hertil.

Er du en af de kandidater, vi vil gå videre med, vil vi, såfremt det er relevant for den konkrete stilling, bede dig om at udfylde en DiSC profil. DiSC profilen giver indblik i din adfærd på arbejdet og foretrukne arbejdsstil. Behandlingen af disse oplysninger vil ske i forbindelse med indgåelse af ansættelseskontrakt hos NT. 

Vi har også brug for at indhente referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis vi vælger at tilbyde dig ansættelse. Brug af referencer vil kun ske med dit samtykke.

Tilbyder vi dig jobbet, vil du, såfremt det er relevant for den konkrete stilling, skulle aflevere en straffeattest i forbindelse med underskrivelse af ansættelsesbrevet.

Hvem har adgang til dine oplysninger
Vi opretholder en meget høj grad af fortrolighed omkring de oplysninger, vi modtager fra dig. Følgende vil have adgang til oplysningerne: Rekrutterende chef, deltagere i ansættelsesudvalget (typisk to kolleger fra afdelingen), HR samt den ansvarlige for mailboksen. Skal der indgås aftale om ansættelse vil tillidsrepræsentanten fra den forhandlingsberettigede organisation få adgang til ansøgning og CV.

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til modtagere uden for Nordjyllands Trafikselskab uden dit samtykke.

Formål og behandlingshjemmel
Dine persondata vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med ansættelsesprocessen. Vores retsgrundlag for behandlingen er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e (samtykke).

Opbevaringstid
Hvis du tilbydes ansættelse hos Nordjyllands Trafikselskab overføres de oplysninger, som er indhentet i forbindelse med ansættelsesproceduren til din fremtidige personalesag hos os. Du vil blive orienteret om proceduren for behandling af personoplysninger for ansatte i Nordjyllands Trafikselskab i forbindelse med ansættelsen.

Hvis vi ikke kan tilbyde dig ansættelse til den pågældende stilling, vil vi gemme din ansøgning i 6 måneder. Det gør vi for, at vi kan kontakte dig, hvis vi får en anden stilling, som kunne være noget for dig.
Du kan til enhver tid bede os om at slette dine oplysninger tidligere. I så fald skal du kontakte os.

Dine rettigheder
Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klager
Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 25. februar 2022Kundeinformation

Tlf. 98 11 11 11

Åbningstider - Kundecenter

Se under Kundeservice

Administration

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1T, 3.sal
Postboks 1359
9000 Aalborg

Tlf. 99 34 11 11

Åbningstider - Adm.

Man - fre kl. 8.00 - 16.00
Lør, søn- og helligdage lukket
Lukket mellem jul og nytår.