Log ind på mitNT
 
  

Er du endnu ikke tilmeldt mitNT, kan du oprette en brugerprofil her.
 
  

Er du endnu ikke tilmeldt mitNT, kan du oprette en brugerprofil her.
 

Stillinger du kan søge


Hos NT har vi en række forskellige spændende jobfunktioner og vi er altid interesserede i at få nye dygtige kolleger, som kan være med at gøre en forskel ift. at realisere vores vision om at skabe mobilitet for alle. Vi tilbyder også deltidsjobs og erhvervspraktikker til dig, der er under uddannelse.


Mobilitet gør en forskel. Forudsætningen for vækst og trivsel er, at vi kan bevæge os. At vi kan komme i skole, på arbejde og i byen. Nogle gange er det bilen, der gør os mobile. Andre gange er det bussen, toget eller cyklen. Det er ikke enten bilen eller bussen, men "både og". I dag er den kollektive trafik i Nordjylland hovedsageligt busser, tog og flextrafik. I fremtiden omfatter den taxier, delebiler, lånebiler, cykler osv. Vi skaber løsninger, der gør nordjyderne mobile. Vi er 150 entreprenører, 2000 chauffører samt 1 trafikselskab med dedikerede medarbejdere, der betjener mere end 30 mio. passagerer. Vi tror på, at mobilitet er forudsætningen for vækst og udvikling i Nordjylland. Vil du være med til at gøre Nordjylland til et foregangsland for god mobilitet og med den kollektive trafik som en afgørende faktor?Du finder oversigten over stillinger du kan søge her.Job som buschauffør
Chaufførerne på NT's ruter er ansat hos de entreprenører, der kører på ruterne for NT. Hvis du vil søge job som buschauffør, skal du henvende dig til den enkelte entreprenør.Privatlivspolitik - når du søger job hos Nordjyllands Trafikselskab

Hos Nordjyllands Trafikselskab har vi et MED-udvalg. MED-udvalget har til formål at sikre medarbejderindfyldelse og -medbestemmelse. Du kan læse om organiseringen af MED-udvalget og udvalgets virke i NT's MED-aftale. Som ansat hos NT er det vigtig, at du er bekendt med MED-organisationen og dets hovedopgaver.


Når du søger et job hos Nordjyllands Trafikselskab, er det nødvendigt, at vi får en række oplysninger om dig for at vi kan finde den rette kandidat blandt ansøgerfeltet.

De fleste af disse oplysninger er nogle du selv giver os. Men vi vil også have brug for at indhente referencer fra bl.a. tidligere ansættelse, hvis vi ønsker at ansætte dig, ligesom vi kan bede dig om at udføre tests.


I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger. Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller til ansættelsesforløbet, er du velkommen til at kontakte vores HR afdeling på bl@ntmail.dk eller tlf. 9934 1164.

Dataansvarlig
Nordjyllands Trafikselskab er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte os her:


Nordjyllands Trafikselskab

John F. Kennedys Plads 1R 3. sal

9000 Aalborg

CVR-nr. 3001 5940

Telefonnummer  9934 1111.


Nordjyllands Trafikselskabs Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver:


Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

CVR nr.: 38 53 80 71
Telefonnummer - 7227 3002


E-mail: dpo.NT@bechbruun.com


Sikker beskedfunktion via: https://dpo.bechbruun.com/NT


Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.


Hvilke oplysninger indsamler vi
I forbindelse med ansættelsesprocessen kan vi behandle sædvanlige oplysninger om bl.a.; dit navn og kontaktoplysninger, alder og civilstatus, tidligere ansættelsesforhold og uddannelse, udtalelser, eksamensbeviser og lønniveau, overenskomst, foto m.v.


Vi har normalt ikke brug for oplysning om dit CPR-nummer, sygdom og graviditet, medmindre oplysningerne er relevante for den pågældende stilling samt følsomme oplysninger såsom etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksualitet og fagforeningstilhørsforhold. Hvis du vælger at give os sådanne oplysninger, er det udtryk for at du har samtykket hertil.


Er du en af de kandidater, vi vil gå videre med, vil vi bede dig om at udfylde en DiSC profil, som giver indblik i din adfærd på arbejdet og foretrukne arbejdsstil.


Vi har også brug for at indhente referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis vi vælger at tilbyde dig ansættelse.


Brug af test og referencer vil kun ske med dit samtykke.

Tilbyder vi dig jobbet, vil du skulle aflevere en straffeattest i forbindelse med underskrivelse af ansættelsesbrevet.


Hvem har adgang til dine oplysninger
Vi opretholder en meget høj grad af fortrolighed omkring de oplysninger, vi modtager fra dig. Følgende vil have adgang til oplysningerne: Rekrutterende chef, deltagere i ansættelsesudvalget (typisk to kolleger fra afdelingen), HR samt den ansvarlige for mailboksen. Skal der indgås aftale om ansættelse vil tillidsrepræsentanten fra den forhandlingsberettigede organisation få adgang til ansøgning og CV.


Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til modtagere uden for Nordjyllands Trafikselskab uden dit samtykke.


Formål og behandlingshjemmel
Dine persondata vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med ansættelsesprocessen. Vores retsgrundlag for behandlingen er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.a) og Artikel 9.2.a).


Opbevaringstid
Hvis du tilbydes ansættelse hos Nordjyllands Trafikselskab overføres de oplysninger, som er indhentet i forbindelse med ansættelsesproceduren til din fremtidige personalesag hos os. Du vil blive orienteret om Privatlivspolitik for ansatte i Nordjyllands Trafikselskab i forbindelse med ansættelsen.


Hvis vi ikke kan tilbyde dig ansættelse til den pågældende stilling, vil vi slette din ansøgning, når stillingen er besat. Har du været indkaldt til samtale, vil vi dog bede om dit samtykke til at gemme din ansøgning og CV i 6 måneder. Det gør vi for, at vi kan kontakte dig, hvis vi får en anden stilling, som kunne være noget for dig. Hvis du ikke har givet os samtykke, vil din ansøgning og CV blive slettet, når stillingen er besat.


Du kan til enhver tid bede os om at slette dine oplysninger tidligere. I så fald skal du kontakte os.


Dine rettigheder
Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klager
Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os.


Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 10. juli 2018
Om NT

Hvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
2
Kundeinformation
Tlf. 98 11 11 11

Åbningstider - Kundecenter
Se under Kundeservice

Administration
Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3.sal
Postboks 1359
9000 Aalborg

Tlf. 99 34 11 11
Fax 99 34 11 01

Åbningstider - Adm.
Man - fre kl. 8.00 - 15.00
Lør, søn- og helligdage lukket
Lukket mellem jul og nytår.

NT anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK