Log ind på mitNT
 
  

Er du endnu ikke tilmeldt mitNT, kan du oprette en brugerprofil her.
 
  

Er du endnu ikke tilmeldt mitNT, kan du oprette en brugerprofil her.
 

Vesthimmerlands Kommune


Køreplaner for ruter i Vesthimmerlands Kommune gældende fra 6/8 2017
På denne side findes en oversigt over gældende køreplaner og kort. Informationen vil ligeledes kunne fremsøges på Rejseplanen.dk


Oversigts- og rutekort: 


Nyheder fra August 2017

  • Rute 552 er ruteomlagt og rute 553 (ekstra rute pga. nu afsluttet kloakprojekt) er nedlagt. Rute 552 varetager nu al transport i området. Elever fra Aars efter kl. 14 vil fremover skulle skifte til rute 552 i Aalestrup i stedet for Testrup.
  • Rute 520. Morgenturen er omlagt (vendt) og der er også lidt ændringer af forløb om eftermiddagen.
  • Rute 521: I vinterhalvåret er kommet en senere afgang til dele af dækningsområdet.
  • På køreplansiden for de små lokalruter (rute 520-552) forefindes der nu rutekort.

Udover ovenstående sker der kun mindre justeringer på lokalruternes køreplaner fra august 2017.


Rute Regionalruter, X-bus og større lokalruter

Køreplan

50

Aalborg - Nibe - Løgstør

Klik her

52

Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup

Klik her
57

Hobro - Nørager - Aars - Løgstør - Fjerritslev

Klik her
59

Aalestrup - Møldrup - Viborg

Klik her
67

Viborg - Skals - Gedsted - Farsø - Aars

Klik her

68

Hobro - Aalestrup - Gedsted - (Farsø - Aars)

Klik her

100

Aalborg - Nibe  - Fars - Hvalpsund

Klik her

110

Aars - Blære - (Borup) - Vegger - Aars

Klik her

111

Aars - Farsø - Overlade - Ranum - Løgstør

Klik her

112

Aars - Vognsild - Farsø - Strandby

Klik her

113

Hobro - Haverslev - Aars

Klik her

950X

Aalborg - Nibe - Løgstør - (Ranum - Rønbjerg)

Klik her
951X

Aalborg - Aars - Farsø - (Skive - Holstebro)

Klik her
960X

Aalborg - Viborg - Silkeborg

Klik her
RuteLokalruter * (kørsel på skoledage)Køreplan/

Rutekort

520

Svingelbjerg - Hvalpsund - Lovns - Ullits

Klik her

521

Vilsted - Flejsborg - Gatten - Ejstrup - Hyllebjerg - V. Hornum - Hornum - (Aars)

Klik her

522

Farsø - Sjørup Gårde - Strandby - Gunderup - Farsø - Fandrup - Strandby - Ertebølle

Klik her

523

Farsø - Vognsild - Morum - Vestrup - Østrup - Gislum - Vognsild - Farsø

Klik her

530

Hornum - Blære - Vegger - Astrup - Troelstrup - Blære - Hornum

Klik her

531

Blære - Borup- Gundersted - Birkevej - Bjørnstrupvej - Søttrup - Gatten - Hornum

Klik her

540

Løgstør - Tolstrup - Bakkeskolen - Vindblæs - Løgstør

Klik her

541

Løgstør - Aggersund - Aggersborg - Ullerup - Aggersund - Løgstør

Klik her

542

Vilsted - Hornbæk - Toppedalskolen (Brøndum) - Vindblæs

Klik her

543

Ranum - Næsby - Rønbjerg - Ranum

Klik her

544

Ranum - Vilsted - Overlade - Ranum

Klik her

551

Østerbølle - Testrup - Østerbølle hede - Vesterbølle - Klotrup - Gedsted

Klik her

552

Simested - Østerbølle - Testrup - Aalestrup

Klik her

Flextur

Alle dage mellem 6.00 -23.00, læs mere

Klik her
PlusturFlextrafik, når tog/bus ikke kører hele vejenKlik her
*

Hovedparten af lokalruterne kører som telebusser. De starter ved skolen om eftermiddagen, men kan skærer hjørne af ruten, såfremt der ikke er passagerer til alle områder. Skal man med fra et andet sted på ruten skal bussen bestilles en time før afgang.  Nyheder fra august 2016


Ny struktur på folkeskoleområdet med nedlæggelse af folkeskolerne i Blære, Overlade og Strandby betyder, at der sker en del ændringer på køreplanerne for de lokale NT-busruter fra august. En betydelig usikkerhed omkring, hvilken ny skole eleverne fra de lukkede skoler ville vælge, samt fastlæggelse af nye skoledistrikter har givet udfordringer i køreplanlægningen. Dette kan betyde, at der kan komme mindre justeringer på enkelte køreplaner først på efteråret, når de faktiske forhold i de sammenlagte skoledistrikter er bedre kendte.

Samtidigt har NT og kommunen haft fokus på forbedrede forbindelser til/fra Aars for uddannelses-søgende og andre pendlere - fra området mellem Vilsted, Flejsborg og Overlade og Blære-området.


Ruteomlægninger:

Der sker ruteomlægninger af nedenstående ruter fra 8. august som følge af ændret struktur: Rute 110, 112, 521, 522, 530, 531, 544. Herudover sker der ændringer på rute 552, som følge af vejarbejdet, der lukker for gennemkørsel af Simested by, det kommende lille år. 


Rute 108
Rute 108 nedlægges og erstattes af den nye lokalrute 541 i Vesthimmerlands Kommune (Løgstør Skole) og lokalrute 608 i Jammerbugt Kommune.


Køreplaner for ruter i Vesthimmerlands Kommune ses i tabellen. For de mindre lokalruter 520-552 ses køreplaner med kørselsstart 8.august, mens det for større ruter er de gældende køreplaner, herfra link til nye køreplaner fra august.  Under tabellen er de væsentligste ændringer i køreplaner-ne omtalt. Det er dog altid en god idé at tjekke den nye køreplan for ruten man normalt benytter.Ændringer af særlig interesse for kommunens folkeskoler


Hornum skole
Hovedparten af skolens distrikt, herunder det tidligere Blære skoledistrikt, betjenes fortsat af rute 530 og 531 med forbindelse til og fra Hornum. Det gælder også den del af distriktet, der fra august 2016 overgår til Østermarkskolen.

  • Fra Gatten bliver det muligt om morgenen at benytte rute 531 med afgang 7.55 mod Hornum. Hjemkørsel fra Hornum er fortsat med rute 57 - dog nu med reduceret ventetid om eftermiddagen afledt af de nye ringetider.
  • Forbindelsen fra/til Havbro opretholdes, men opsamlingsstedet om morgenen flyttes fra Løgstørvej til Havbrovej overfor Danish Agro. Her er rute 530 indsat med afgang 7.55.

Farsø skole
Det tidligere Strandby skoledistrikt betjenes fortsat af rute 112 og 522. Om morgenen kan elever fra Stistrup og Risgårde fremover benytte rute 112 mod Farsø i stedet for som hidtil rute 522. Elever fra Grønnerup, Ll. Vrå og Fandrup henvises ligeledes til rute 112 for indkørsel til Farsø. Elever fra Sjørupvej kan benytte rute 522 med afgang fra Sjørup Gårde kl. 6.45 eller rute 112 med afgang fra Grønnerupvej 6.57.


Om eftermiddagen betjener rute 522 hele distriktet vest for Farsø, men elever fra Fandrup, Ll. Vrå, Grønnerup og Strandby kan med fordel benytte rute 112 og dermed komme tidligere hjem.


Løgstør skole
Ruten der betjener Aggersund og området nord for Limfjorden skifter navn fra rute 108 til rute 541 og kører fremover alene i Vesthimmerlands kommune og altså ikke mere til Fjerritslev. Ændringen har ingen praktisk betydning for elever fra skoledistriktet til Løgstør skole.


Ranum skole
Det tidligere Overlade skoledistrikt betjenes fortsat af rute 544 med forbindelse til og fra Ranum.

Østermarkskolen
Elever bosat i den del af Blære skoledistrikt, der overgår til Østermarkskolen, og som vælger at gå til Østermarkskolen, kan benytte NT-rute 110. Elever fra Østerkrat, Suldrupvej, Lynnerupvej, Sønderlundvej og sydlige del af Skivumvej kan om morgenen køre med rute 530 til Skivum kirke og her stige om til rute 110 med afgang 7.27 mod Aars. Om eftermiddagen er der mulighed for at komme til de nævnte veje via omstigning fra rute 110 til rute 530 ved Skivum kirke.

Vestrup skole
Svoldrupvej øst for Gislumvej (mod St. Binderup) betjenes nu igen med rute 523, hvorfor taxaordningen der fungerede på strækningen i sidste skoleår ophører.

Aalestrup skole

Vejarbejdet i Simested by, der lukker byen for gennemkørsel, gør at betjening i rute 552 dæknings-område vil blive med to busser/ruter i vejarbejdsperioden, samt at der bliver stop i udkanten af Simested by ved Simested bro (Skraavejen). Om morgen kan rute 553 benyttes fra Torup/Guldager området og helt til Aalestrup. Om eftermiddagen kan rute 552 benyttes fra Aalestrup til Testrup, hvor der kan skiftes til rute 553 mod Guldager. Frugtvejen betjenes af rute 552.Andre væsentlige ændringer

Rute 110 Aars - Blære - (Borup) - Blære - Aars
Ruten ændres fra 7. august mellem Vegger og Borup,  så der ikke længere køres via Ejdrup og Skørbæk. I stedet køres via Blære ad Kelddalvej - Blærevej - Gl. Blærevej - Borupvej. Ændringen gælder på både morgen- og eftermiddagsture og betyder en væsentlig kortere rejsetid for passagerer fra Blære-området, der rejser til/fra Aars.  For fortsat at kunne opretholde timedrift om eftermiddagen fra Aars indebærer ændringen, 

  • at passagerer til Gundersted og Borup på to eftermiddagsafgange (13.07 og 15.15 fra Aars) må stige om til rute 531 i Blære.
  • at der på to eftermiddagsture (14.10 og 15.15 fra Aars) fremover kører ad Skivumvej i stedet for som nu ad Mosbækvej. Berørte passagerer har her mulighed for i Blære at stige om til rute 530.

Bedre forbindelse fra Vilsted-Flejsborg-området til/fra Aars
Fra 8/8 vil der være busbetjening på Hobrovej mellem Vilsted og Flejsborg. Om morgenen bliver der direkte forbindelse med rute 521 fra området til skolerne i Aars. Om eftermiddagen forbindelse med rute 111 fra Aars og omstigning til rute 521 i V. Hornum, der betjener Hobrovej. Passagerer til Munksjørup og Vilsted by kan om eftermiddagen med fordel stige om i Overlade fra rute 111 til 544.

Stistrup-Risgårde
Passagerer fra dette område kan om morgenen fremover benytte rute 112 mod Farsø/Aars i stedet for som hidtil rute 522. Om eftermiddagen er der fortsat forbindelse med rute 522 fra Farsø.
Kundeinformation
Tlf. 98 11 11 11

Åbningstider - Kundecenter
Se under Kundeservice

Administration
Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3.sal
Postboks 1359
9000 Aalborg

Tlf. 99 34 11 11
Fax 99 34 11 01

Åbningstider - Adm.
Man - fre kl. 8.00 - 15.00
Lør, søn- og helligdage lukket
Lukket mellem jul og nytår.

NT anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK

currentscheduleslist.aspx sitelist.html