Ungdomskort
 
Hvis du er studerende på en SU-berettiget ungdomsuddannelse, er en SU-berettiget studerende på en videregående uddannelse eller bare er ung og mellem 16 og 19 år, kan du få et ungdomskort.

Ungdomskortet er et periodekort med rabat, som du kan benytte til transport med busser, tog og metro.  

Hvad koster det?
Ungdomskort købes for min 30 dage og maksimalt 12 måneder. Dog kan kort til studerende på en ungdomsuddannelse kun udstedes kvartalsvis. Der er forskel på prisen, alt efter om du går på en SU-berettiget ungdomsuddannelse, ikke går på en uddannelse eller om du er en SU-berettiget studerende på videregående uddannelse. Se hvad ungdomskortet vil koste for dig her.

Hvad får jeg for pengene?
Indenfor kortets tidsgyldighed kan du rejse ligeså tosset, du vil, med busser og tog indenfor Region Nordjyllands grænser. Derudover giver kortet adgang til rejser med bus, tog og metro til børne- eller ungdomstakst hos DSB og de øvrige trafikselskaber i Danmark.

Hvor og hvordan køber jeg det?

Du skal bestille dit ungdomskort på ungdomskort.dk senest 14 dage før, du skal bruge det.

Bestillingen skal godkendes af enten skolen eller styrelsen for vidergående uddannelser og uddannelsesstøtte, hvis du er under uddannelse, for at du kan få rabatten, og det sker helt automatisk. Bestillinger fra unge mellem 16-19 år, der ikke er under uddannelse godkendes via bestillingen via CPR-registeret.

Når din bestilling er godkendt videresendes den til NT, hvis du bor og skal rejse i Region Nordjylland. Derefter udsteder vi det fysiske kort og sender det til dig sammen med et girokort. 

Vær opmærksom på at girokortet IKKE må betales via netbank/homebanking. Læs mere om betaling af kort her - og få svar på, HVORFOR du ikke må betale over netbanken.

Er du i tvivl om du går på en SU-berettiget uddannelse, kan du enten få hjælp på undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk, kontakte SU-Styrelsen eller spørge på skolen.

Hvis jeg flytter, skifter skole/uddannelse eller skal i praktik?
Hvis du skifter skole eller uddannelse eller skal i praktik, skal du søge om at få et nyt kort på www.ungdomskort.dk. Når du har bestilt, går den sædvanlige godkendelsesproces i gang. Godkender skolen din nye ansøgning, kommer dit nye kort med posten sammen med et nyt girokort.

Hvis du flytter
Du skal søge om et nyt ungdomskort, hvis du skal rejse i andre zoner, end du skulle på dit gamle kort. Det gør du på ungdomskort.dk

Hvis du stadig skal rejse i de samme zoner efter at være flyttet, skal du stadig huske at ændre din adresse på ungdomskort.dk, så vi sender evt. nye ungdomskort til den rigtige adresse. 

Kan jeg få penge tilbage for kortet?
Ungdomskort refunderes, hvis det indsendes til NT inden gyldighedsperioden udløber, og hvis der er mindst 30 gyldige rejsedage tilbage på kortet. De penge du får tilbage, bliver sat ind på din Nemkonto.

Erstatningskort
Hvis du taber dit kort kan du bestille et nyt på www.mitungdomskort.dk.

Mere information
Du kan læse alt om ungdomskortet på ungdomskort.dk

 

 Du kan læse mere på www.ungdomskort.dk

 
udskriv
Forside  |  Bus & tog  |  Flextrafik  |  Billetter & priser  |  Trafikinformation  |  Kontakt

sitelist.html